Dancing Kids

„Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce.” P. Coelho

Muzyka i taniec stanowią ważny element przyczyniający się do prawidłowego rozwoju dziecka zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną i koordynację ruchową. Angażując wszystkie nasze zmysły pozwala na zaistnienie zjawiska integracji sensorycznej. Rozwija zdolność ekspresji, poczucie piękna i estetyki, uwrażliwia na piękno oraz kształtuje i pozwala wyrażać emocje.

Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci prowadzone będą w oparciu o następujące elementy:

– tańce w kręgu,

– tańce integracyjne,

– tradycyjne tańce pochodzące z różnych kultur min: irlandzkie, greckie, izraelskie,

– zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej KLANZA

I wiele innych….

Weronika Słodyńska