Connect Socially

montessori|samodzielność|radość|opieka|miłość|pokój|naturalny rozwój|styl życia|wolność

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Historia przedszkola

Działające od 23 stycznia 2008 roku Społeczne Przedszkole Montessori Społecznego Towarzystwa Oświatowego położone jest w Lubinie w woj. dolnośląskim, w zacisznym, porośniętym świerkami zakątku miasta przy ul. Pawiej 41, tuż obok Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy i obok jednej z najwyższych w Polsce ścian wspinaczkowych. Powstało, aby służyć tutejszej społeczności w zakresie wczesnej edukacji i wychowania dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Organem prowadzącym przedszkole jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 59, istniejąca od 1990 roku organizacja pożytku publicznego, działająca non profit – bez zysku.

Nasza Misja.

Ogromną wagę przywiązujemy do misji przedszkola, która brzmi: „Ze wszystkich mądrości na świecie tę jedną bierzemy za najważniejszą – aby nie przeszkadzać żadnemu dziecku w jego naturalnym rozwoju, a wykorzystując autentyczne zasady filozofii montessoriańskiej, pomóc mu, by w przyszłości stało się prawdziwie wolnym człowiekiem”. Słowa te i wiara w ich siłę towarzyszą każdemu nauczycielowi i każdemu członkowi społeczności pracowniczej.

Rola Rodziców.

Aby proces wychowania przebiegał prawidłowo, również rodzice powinni zachowywać się wobec swojego dziecka w sposób przemyślany, troszcząc się o jego dobro. Przedszkole spełni swoje zadanie jeśli będzie przedłużeniem środowiska rodzinnego. W nowym otoczeniu należy stworzyć dziecku atmosferę i stosować te same metody wychowawcze, co w domu. Dlatego tak ważna jest współpraca między nauczycielem i rodzicami, a więź przedszkola montessoriańskiego z rodzicami traktuje się jako podstawę jego istnienia.

+
Tysięcy uśmiechów
+
Małych odkrywców
*
Absolwentów
+
Godzin zajęć

Chcemy wraz z rodzicami uczestniczyć w wychowaniu nowego, lepszego pokolenia, które świadomie będzie mogło wybrać w życiu pomiędzy konformizmem, a poczuciem wolności, wiodącym do narodzin mądrzejszych, lepszych myśli i idei. Pragniemy przygotować zastęp ludzi pokojowo nastawionych do bliźniego, którym obce będzie słowo wojna, a zrozumiałe poczucie sprawiedliwości, wartości własnej oraz innych.

PRACA WŁASNA
Najważniejszym elementem montessoriańskiego dnia w Społecznym Przedszkolu Montessori w Lubinie jest trzygodzinny okres nieprzerwanej pracy własnej dziecka, które korzystając ze specjalnie przygotowanego otoczenia poznaje i rozwija swoje zmysły, edukuje swój język, poznaje pojęcia matematyczne i przyswaja sobie ogólną wiedzę o wszechświecie. Do pracy własnej służą oryginalne pomoce dydaktyczne, zwane materiałem rozwojowym.

ŻYCIE CODZIENNE
Dzieci edukowane zgodnie z założeniami programu opartego na zasadach montessoriańskich rozpoczynają swoje doświadczenia w przedszkolu od ćwiczeń życia praktycznego stwarzających możliwość rozwijania kontroli, koordynacji oraz koncentracji. Poszczególne pomoce Montessori pozwalają na zdobywanie umiejętności posługiwania się przyborami znanymi dziecku z rodzinnego domu, co jest bezpiecznym pomostem pomiędzy środowiskiem znanym i nowym, przygotowując w tym samym czasie do czytania, pisania i operacji liczbowych. Najpopularniejsze pomoce dydaktyczne w tym dziale to m.in.:
– ramki do nauki sznurowania, zapinania,
– dzbanki do przesypywania i przelewania,
– kłódki do otwierania,
– naczynie do mycia rąk (z mydłem i ręcznikiem),
i dziesiątki innych, które występują nie tylko w przedszkolu, ale także w otoczeniu dziecka w domu. Podczas zajęć z życia praktycznego dziecko uczy się także samodzielnie sprzątać, przygotowywać sobie kanapki, a nawet gotować i piec. Uczy się myć stolik, podłogę, okno, czyścić buty, polerować srebrny czajnik i jeszcze stu innych czynności. Dzięki temu jego ręka bezustannie ćwiczy i przygotowuje się do podjęcia niezwykle trudnego zadania – pisania liter.

SENSORYKA
Sensoryka to jeden z „przedmiotów” pracy własnej. W otoczeniu dziecka znajduje się szereg zabawek (pomocy), które pomagają mu w niewymuszony, bardzo naturalny sposób rozwinąć jego zmysły. Posługując się tymi pomocami w codziennej zabawie (pracy) uczy się samodzielnie rozróżniania małego od dużego, większego od mniejszego. Poznaje różnicę między smakami – kwaśnym, słodkim, gorzkim, cierpkim, łagodnym. Pracując z puszkami szmerowymi zaczyna we wspaniały sposób, często niedostępny dla dzieci pracujących klasyczną metodą, reagować na najmniejsze nawet różnice dźwiękowe, doprowadzając swój słuch niemal do na wyżyny swoich możliwości. Podczas zajęć sensorycznych, pracując z kolorowymi tabliczkami, dziecko uczy się, że każdy z kolorów ma swoje odcienie. Posługując się szorstkimi tabliczkami, albo tabliczkami barycznymi lub termicznymi, poznaje różnice w fakturze, wadze, temperaturze, wyczulając swoje zmysły tak, jak nie mógłby tego uczynić gdzie indziej.

MATEMATYKA
Cały proces poznawania pojęć matematycznych jest tak samo naturalny, jak wszystkich innych dyscyplin. Zaczyna się od najprostszego – poznawania wielkości, cyfr i ich symboli aż do pisemnego dodawania, mnożenia, odejmowania, dzielenia, a nawet ułamkowania. Wszystko odbywa się w dokładnie ustalonej kolejności. Brak tu elementu przypadkowości. Oczywiście każdy etapów matematycznej edukacji dziecka to określona pomoc dydaktyczna. Nie będąc zmuszanym do – nazwijmy ją – aktywności matematycznej, nie mając za sobą bagażu okropnych doświadczeń ze zbyt lakonicznym tłumaczeniem skomplikowanych zagadnień przez nauczyciela przy tablicy, dzieci w przedszkolu Montessori uwielbiają bawić się w dodawanie, odejmowanie czy też inne działania matematyczne. Uwielbiają poznawać i zapamiętywać nazwy skomplikowanych figur geometrycznych dokładnie tak samo, jak uwielbiają poznawać i zapamiętywać dziesiątki gatunków dinozaurów albo życiorysy kompozytorów i pisarzy. Edukacja matematyczna w przedszkolu Montessori zaczyna się na półce z „zabawkami”, a kończy „zabawą” z zadaniami w zeszycie w kratkę…

JĘZYK
Po pierwsze, chodzi oczywiście o język polski i jego naturalne rozwijanie. W dużej mierze pomoce z tego działu są przygotowywane samodzielnie przez nauczycieli, bo producenci materiału Montessori jeszcze nie do końca poznali wszystkie tajniki edukacyjne naszego „systemu”. Najogólniej mówiąc, w Społecznym Przedszkolu Montessori w Lubinie dzieci uczą się czytać i pisać, poznają cztery najważniejsze części mowy, a także dokonują rozbiorów gramatycznych prostych zdań. Działania językowe, tak samo jak wszystkie inne, muszą się odbywać w określonym porządku. Edukacja kończy się tym, że opuszczając przedszkole dziecko, na miarę swoich możliwości, potrafi czytać krótkie książeczki i pisać krótkie opowiadania.

WYCHOWANIE KOSMICZNE
To jeden z „przedmiotów” realizowanych podczas pracy własnej. Najogólniej mówiąc jest to nauka o wszechświecie, a więc o tym wszystkim, co otacza człowieka. W skład wychowania kosmicznego wchodzi wiele dziedzin, które kojarzymy ze szkoły m.in. geografia, przyroda, elementy fizyki i astronomii, kultura itp. Większość pomocy dydaktycznych z tego działu przygotowują sami nauczyciele, opierając się na funkcjonującym u nas „Zarysie edukacyjnym Społecznego Przedszkola Montessori”.

ZAJĘCIA DODATKOWE
W Społecznym Przedszkolu Montessori w Lubinie prowadzone są zajęcia dodatkowe, których koszt jest wliczony w cenę czesnego:
• arteterapia (muzyka z plastyką),
• shen tao (trening interpersonalny i relaksacja),
• warsztaty teatralne,
• robotyka i wczesne programowanie (dla dzieci w wieku 5+),
• badacze świata (eksperymenty naukowe z uśmiechem),
• terapia pedagogiczna z elementami logopedii,
• język angielski – immersja bilingualna (Grupa Zielona i Grupa Złota),
• język niemiecki – immersja bilingualna (Grupa Niebieska),
• język angielski – metoda klasyczna (Grupa Niebieska),
• język niemiecki – metoda klasyczna (Grupa Zielona i Grupa Złota).
Dodatkowo, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz wszystkich chętnych organizujemy dodatkowo płatne indywidualne zajęcia logopedyczne, a także grupowe ćwiczenia kształtujące i korekcyjne na naszej sali gimnastycznej. W razie orzeczenia z poradni pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzimy także bezpłatne zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych), zajęcia z pedagogiem specjalnym, biofeedback i inne.

Matematyka

Sensoryka

Życie praktyczne

Język

Wychowanie kosmiczne

Zajęcia dodatkowe

Jesteś zainteresowany ofertą? Zadaj pytanie W tym momemncie

Nic tak nie niszczy organizmu, jak długotrwała fizyczna bezczynność.

Arystoteles Filozof

Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem

E.Jaques – Dalcroze Kompozytor i pedagog

Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce.

P. Coelho Pisarz i poeta

Ostatnie wpisy na BLOG-u

Paris
Słońce, plaża, zabawa. Zielone Przedszkole w Pobierowie. Te wspomnienia pozostaną na zawsze!

Zielone Przedszkole 2022

Czytaj więcej
Paris
Teatrzyk o zdrowym jedzeniu powstał z inicjatywy własnej. Artyści dostali burzliwe brawa!

Zdrowe jedzenie

Czytaj więcej
Paris
Zagadka: co widać na pierwszym zdjęciu i jak zostało zrobione?

Świąteczne radości - grupa niebieska

Czytaj więcej
Paris
W piątek gościliśmy w przedszkolu Krisa i Johna z Dolnośląskiej Akademii Muzyki 🙂

Akademia muzyki 🙂 Zdjęcia: Anna Danielak

Czytaj więcej

Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola,
należy odwiedzić nas osobiście i na miejscu
wypełnić KARTĘ NABORU.
Jej wypełnienie oraz podpisanie poniższego Regulaminu Naboru
jest warunkiem niezbędnym, aby proces naboru się rozpoczął.

Nasza siedziba

Polska
ul. Pawia 41, 59-300 Lubin
woj. dolnośląskie
Media
www.montessori-lubin.pl
facebook.com/montessori.lubin
montessori lubin youtube
Phone: 76 724 09 97
Fax: 76 724 09 97
Email: montessori.lubin@wp.pl

Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

OPŁATY I CZESNE

Społeczne Przedszkole Montessori w Lubinie jest placówką społeczną.
Oznacza to, że nie posiada prywatnego właściciela, lecz tzw. organ prowadzący,
instytucję, która nadzoruje przedszkole pod względem finansowym.
Jest nim działające w Lubinie od 1990 roku
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 59,
posiadające status organizacji pożytku publicznego.
Zgodnie ze statutami zarówno przedszkola, jak też naszego organu prowadzącego,
wszelkie nadwyżki finansowe, które uda się uzyskać w wyniku prowadzonej działalności
oświatowej, są przeznaczane wyłącznie na na rzecz
rozwoju prowadzonych przez STO szkoły i przedszkola.

Aktualne opłaty wynoszą:
czesne – 720 zł/miesięcznie
wyżywienie – 12,50 zł/dziennie,
Dziecku przysługuje odpis z tytułu opłaty za wyżywienie
za każdy dzień nieobecności w przedszkolu.
wpisowe – 350 zł (w tym opłata rekrutacyjna 100 zł;
wpisowe przeznaczane jest zawsze na zakup nowych pomocy dydaktycznych)

Dodatkowo płatne są zajęcia,
kierowane dla dzieci z dodatkowymi potrzebami rozwojowymi lub dla chętnych:
– logopedia
– ćwiczenia kształtujące i korekcyjne.
Numer konta, na które należy wnosić opłatę za wpisowe oraz opłacać czesne i wyżywienie:
Bank Spółdzielczy we Wschowie: 33 8669 0001 2031 0314 1474 0001