Podstawowym założeniem wychowania każdego dziecka jest stworzenie mu możliwie najkorzystniejszych warunków wszechstronnego rozwoju. Niestety, na drodze rozwoju dziecka pojawiają się różne trudności, najważniejsze wówczas jest, aby jak najszybciej dostrzec pojawiające się trudności. Terapię pedagogiczną  z elementami logopedii na terenie naszego przedszkola prowadzę w formie grupowej. Zajęcia mają charakter profilaktyki pedagogiczno-logopedycznej. Zajęcia prowadzone są poprzez zabawę, która jako jedna z metod wychowawczych jest czynnikiem kształtowania osobowości i środkiem rozwoju psychiki dziecka, jak też formą aktywnego wypoczynku i odprężenia. Prowadząc zajęcia  z dziećmi szczególną uwagę zwracam na to, aby dziecko kontrolowało swoje zachowanie, panowało nad własną impulsywnością i koncentracją uwagi. Celem zajęć jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego opanowania języka przez dzieci. Grupowa forma zajęć jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą pracy – zabawy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej.

mgr Agnieszka Bąk-Cozac