Karolina Rybka

Karolina Rybka

Wicedyrektor

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Współtwórca SPM w Lubinie. Jest dyplomowanym nauczycielem Montessori (Polski Instytut Montessori w Warszawie), nauczycielem dyplomowanym w państwowej hierarchii awansu zawodowego nauczycieli, a także certyfikowanym instruktorem zajęć ruchowych wg metody Weroniki Sherborne. Osoba niezwykle pracowita i sumienna, chętnie pogłębiająca swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki. Ma wyostrzone poczucie odpowiedzialności. Jest cierpliwa oraz kreatywna, chętnie współpracuje zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. W przedszkolu - wychowawca i wicedyrektor. Prowadzi również zajęcia z arteterapii. Od zawsze interesowała ją pedagogika Marii Montessori. Każdego dnia dzielnie „walczy”, podnosząc jej poziom w przedszkolu. Prywatnie – mama Poli.

2018-09-01

Wicedyrektor

Przedszkole Montessori