NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA

Odbyły się wybory nowych władz Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 59 w Lubinie (organu prowadzącego dla Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie). Nowym prezesem Koła została Marzena Kosydor, wieloletni działacz STO, dotychczasowy członek Zarządu, a przede wszystkim rodzic dzieci, które uczęszczały do przedszkola i uczęszczają do szkoły. Ponadto do Zarządu Towarzystwa weszli: Jan Raduchowski (współzałożyciel lubińskiego Koła STO i Szkoły Społecznej w Lubinie), Katarzyna Wojdyła (członek Zarządu SKT STO nr 59 w Lubinie w ostatniej kadencji i były rodzic w przedszkolu, a obecnie w szkole), Tomasz Mastalski – od wielu lat rodzic w Szkole Społecznej, a także Roman Elmerych – były rodzic w przedszkolu, a obecnie w szkole. Szczególne podziękowania od członków Koła otrzymał Jan Raduchowski, który przez ostatnie cztery kadencje pełnił funkcję prezesa i to właśnie w tym okresie przedszkole i szkoła tak bardzo się rozwinęły.