TERAZ MATEMATYKA – W DODATKU W CZYSTYM, SCHŁODZONYM POWIETRZU

Zbliża się czas podatkowych rozliczeń. Jak co roku zwracamy się do wszystkich Państwa z uniżoną prośbą o JEDEN PROCENT odpisu na organ prowadzący Społeczne Przedszkole Montessori w Lubinie (także Społeczną Szkołę Podstawową), czyli Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 59. Od 2006 roku posiada ono status organizacji pożytku publicznego, co uprawnia stowarzyszenie do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. (Wykaz OPP uprawnionych jest publikowany na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
Żeby unaocznić Państwu siłę tego drobnego gestu, pozwolę sobie przedstawić efekty odpisu podatkowego za dwa ostatnie lata. W 2017 roku z tytułu odpisu 1 % za rok 2016 na konto naszego organu prowadzącego wpłynęła kwota 25.975,00 zł. W 2018 roku (odpis za rok 2017) była to kwota 42.919,11 zł. Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Koło nr 59 w Lubinie dofinansowało następujące działania:

W roku szkolnym 2017/2018
• 8.000,00 zł dla Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie na zakup projektora multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych.
• 22.000,00 zł. dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie na remont łazienek szkolnych.
• 3.500,00 zł na dofinansowanie zakupu multimedialnych pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica ” realizowanego przez Społeczną Szkołę Podstawową w Lubinie.
W roku szkolnym 2018/2019 Społeczne Przedszkole Montessori otrzymało 11.586,18 zł na zakup defibrylatora przenośnego, remont szatni przedszkola (zakup szafek i malowanie ścian) oraz zakup kserokopiarki. Społeczna Szkoła Podstawowa zaś otrzymała 32.000 zł na montaż klimatyzatorów ściennych w klasach lekcyjnych oraz remont łazienki szkolnej.

Za zebrane pieniądze w 2019 roku z odpisu 1 % podatku dochodowego za rok 2018 przedszkole planuje: zakup antysmogowych oczyszczaczy powietrza, montaż klimatyzatorów ściennych, a także wyposażenie każdej klasy w kompletną komodę matematyczną (pod tym linkiem można obejrzeć tę pomoc edykacyjną: http://www.montessorisolo.pl/index.php….

To dość ambitne zamierzenia, niemniej bardzo mocno wierzę, że dzięki Państwu mogą się one udać, bo wszystkim nam chodzi wyłącznie o jak najlepsze warunki do zabawy i pracy aszych dzieci.

Uwaga!
Od tego roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje za nas elektroniczne roczne zeznanie podatkowe. Od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym.
Aby dokonać odpisu 1 % podatku na cele statutowe naszego organu prowadzącego należy w powyższym okresie zmodyfikować zeznanie, wskazując numer KRS organizacji pożytku publicznego. Nasz numer: 0000150212.

Dziękuję, że dotrwali Państwo do końca tego przydługiego tekstu
Mariusz Lalewicz