Godnym zastanowienia jest pytanie jakie wartości mogą tkwić w systemie edukacyjnym liczącym sobie ponad sto lat, który mógłby być uważany za przestarzały? Otóż pedagogika Marii Montessori, mimo iż została opracowana na początku XX w., jest aktualna do dnia dzisiejszego. Swoją popularność i ponadczasowość zawdzięcza podstawowym założeniom, które pomimo upływającego czasu nadal zasługują na uwagę. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

– uwzględnienie w procesie kształcenia właściwości rozwojowych dziecka, jego możliwości, potrzeb i zainteresowań;

– indywidualizacja kształcenia;

– szacunek dla dziecka;

– oparcie procesu kształcenia na aktywności wychowanka;

– stymulowanie całościowego rozwoju dziecka;

– stworzenie pomocy tworzących zwarty i logiczny łańcuch (począwszy od wiązania sznurowadeł, aż do wzorów trygonometrycznych);

– wypracowanie zamiłowania do ładu, porządku i ciszy;

– uniezależnienie od nagrody.

Rozumiejąc jak duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju ma uznanie podmiotowości dziecka, akceptowanie go takim jakim jest, obdarzanie go szacunkiem i miłością, pomaganie mu w osiągnięciu niezależności i wolności, wybraliśmy w Społecznym Przedszkolu Montessori Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Lubinie metodę Marii Montessori jako podstawę naszej pracy z dziećmi. Jeśli pragniecie Państwo wychować człowieka odpowiedzialnego za siebie i za świat, potrafiącego kochać i dawać miłość polecamy bliższe zapoznanie się z pedagogiką Marii Montessori. Gdy poznane elementy koncepcji edukacji waszego dziecka będą bliskie państwa poglądom i praktyce wychowawczej w domu, decyzja o zapisie dziecka do naszego przedszkola będzie w pełni uzasadniona.

Zapisy trwają cały rok. Zapraszamy serdecznie!

Godziny zajęć

Poniedziałek - Piątek 6-17

Nasz adres

59-300 Lubin, ul. Pawia 41, woj. Dolnośląskie

Godziny pracy biura

Poniedziałek - Piątek 7.30-15.30

Dane kontaktowe

tel. 76 724 09 97 montessori.lubin@wp.pl