Złota

Zapisy trwają cały rok

Tutaj będzie opis grupy złotej.