NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi naboru do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 oraz niemożnością przeprowadzenia go w taki sposób jak dotychczas (obserwacja i rozmowa) po obserwacji, wczoraj na Radzie Pedagogicznej SPM w Lubinie został zmieniony regulamin w tej sprawie. Do dotychczasowego tekstu regulaminu (dostępny na stronie internetowej przedszkola) dodaliśmy punkt 12a w brzmieniu: “W wyjątkowych wypadkach, tj. wystąpienia epidemii, klęski żywiołowej oraz jakichkolwiek innych czynników niezależnych od przedszkola, a uniemożliwiających przeprowadzenie naboru w wyżej wymieniony sposób, o przyjęciu dzieci na rok szkolny decyduje Rada Pedagogiczna SSP w Lubinie”. Uchwała w tej sprawie została podjęta i weszła w życie z dniem wczorajszym.
 
Na podstawie tej uchwały podjęliśmy kolejną – o wyborze rodzin, które zostaną przyjęte na ten rok. Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, nie opublikujemy w tym miejscu listy przyjętych. O przyjęciu do przedszkola zawiadomi Państwa p. Agnieszka Zagała telefonicznie. Będzie również dzwoniła do tych z Państwa, którzy w tym roku do przedszkola się nie dostali.
Mariusz Lalewicz