Społeczne Przedszkole Montessori w Lubinie jest placówką społeczną. Oznacza to, że nie posiada prywatnego właściciela, lecz tzw. organ prowadzący, instytucję, która nadzoruje przedszkole pod względem finansowym. Jest nim działające w Lubinie od 1990 roku Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 59, posiadające status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze statutami zarówno przedszkola, jak też naszego organu prowadzącego, wszelkie nadwyżki finansowe, które uda się uzyskać w wyniku prowadzonej działalności oświatowej, są przeznaczane wyłącznie na na rzecz rozwoju prowadzonych przez STO szkół i przedszkola.

Aktualne opłaty wynoszą:

czesne – 600 zł/miesięcznie

wyżywienie – 9,50 zł/dziennie,

Dziecku przysługuje odpis z tytułu opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności w przedszkolu.

wpisowe – 350 zł (w tym opłata rekrutacyjna 100 zł; wpisowe przeznaczane jest zawsze na zakup nowych pomocy dydaktycznych)

 

W roku szkolnym 2020/2021 przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:

– język angielski (3 razy w tygodniu),

– język niemiecki (3 razy w tygodniu),

– arteterapia (1 raz w tygodniu),

– robotyka i wczesne programowanie (1 raz w tygodniu),

– język niemiecki metodą immersji językowej (w grupie Niebieskiej) – codzienne zajęcia

– język angielski metodą immersji językowej (w grupach Złotej i Zielonej) – codzienne zajęcia

Dodatkowo płatne są zajęcia, kierowane dla dzieci z dodatkowymi potrzebami rozwojowymi lub dla chętnych:

– logopedia – 35 zł/zajęcia indywidualne

– ćwiczenia kształtujące i korekcyjne – 8,50 zł/zajęcia grupowe

Wysokość opłat może ulec zmianie jeden raz w roku szkolnym, co może być związane z podnoszeniem jakości usług w placówce, przyczynami niezależnymi od przedszkola (np. obniżeniem dotacji celowej przez samorząd miasta), albo koniecznością wyrównania wzrostu cen usług zamawianych przez przedszkole.

Numer konta, na które należy wnosić opłatę za wpisowe oraz opłacać czesne i wyżywienie:

Bank Spółdzielczy we Wschowie: 33 8669 0001 2031 0314 1474 0001

 

Przedszkole prowadzi również subkonto, na które można wpłacać darowizny (patrz zakładka: Wsparcie Finansowe)

Witamy w naszym Przedszkolu 🙂

Już wkrótce startujemy w nowym roku szkolnym. Zapraszamy do kontaktu!

Nasza Misja

Ze wszystkich mądrości na świecie tę jedną bierzemy za najważniejszą – aby nie przeszkadzać żadnemu dziecku w jego naturalnym rozwoju, a wykorzystując autentyczne zasady filozofii montessoriańskiej, pomóc mu, by w przyszłości stało się prawdziwie wolnym człowiekiem.

Profesjonalna Kadra

Wszyscy nasi nauczyciele zatrudnieni są na podstawie Karty Nauczyciela i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.

Dlaczego Montessori?

Jeśli pragniecie Państwo wychować człowieka odpowiedzialnego za siebie i za świat, potrafiącego kochać i dawać miłość polecamy bliższe zapoznanie się z pedagogiką Marii Montessori.

Wsparcie finansowe

Dzięki Państwa wsparciu finansowemu udoskonalimy i poszerzymy program zajęć dodatkowych, zakupimy nowe Montessoriańskie pomoce, wyszkolimy kadrę.

Co nas wyróżnia

Zajęcia w naszym Przedszkolu są prowadzone w oparciu o sprawdzone programy oraz najskuteczniejsze metody nauczania Dzieci w wieku przedszkolnym.

Ćwiczenia korekcyjne

Stosowanie „ciekawych” dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw stymuluje dziecięce uczestnictwo w wybranych ćw. z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

Zdrowe posiłki

W celu dosłodzenia napojów używany jest miód pszczeli. Niska zawartość tłuszczu oraz cukru.

Robotyka i wczesne programowanie

Dzieci uczą się poprzez zabawę Połączenie nauki programowania z prawdziwymi robotami pobudzi u dzieci wyobraźnię, zainspiruje nowe pomysły i wzmocni u nich poczucie pewności siebie.

Arteterapia

W naszym przedszkolu arteterapia skierowana jest do wszystkich dzieci. Staramy się je rozwijać poprzez zachęcanie ich do udziału w działaniach artystycznych – muzycznych i plastycznych.

Nasza profesjonalna kadra

Ogromnym atutem naszego przedszkola jest jej wykwalifikowany personel. Od pracowników wymagamy nie tylko doświadczenia oraz spełniania wymogów formalnych do pracy. Staramy się także, aby stale rozwijali swoje kompetencje.

Karolina Rybka

Karolina Rybka

Wicedyrektor

Katarzyna Dudek

Katarzyna Dudek

Nauczyciel

Dominika Malec

Dominika Malec

Nauczyciel

Ostatnie wydarzenia

Działające od 23 stycznia 2008 roku Społeczne Przedszkole Montessori położone jest w Lubinie w woj. dolnośląskim, w zacisznym, porośniętym świerkami zakątku miasta przy ul. Pawiej 41 obok jednej z najwyższych ścian wspinaczkowych w Polsce.

STARTUJEMY Z NOWĄ STRONĄ

Mariusz Lalewicz / Lifestyle / 0 Comment

Kury, jednorożec i łapacze

Bartosz Holdenmajer / Lifestyle / 0 Comment

Wiosenne przebudzenie mocy

Bartosz Holdenmajer / Lifestyle / 0 Comment

Dzień babci i dziadka

Bartosz Holdenmajer / Lifestyle / 0 Comment

Zapisy trwają cały rok. Zapraszamy serdecznie!