Rytmika

„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem”

E.Jaques – Dalcroze

 Rytmika jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques – Dalcroze’a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, tańca i śpiewu, ruchów improwizacyjnych czy też gry na instrumentach.

Cykl zajęć umuzykalniających ma na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej, a także uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Zdjęcie: Katarzyna Chwedoruk jest absolwentką studiów licencjackich na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach na kierunku Filologia angielska i rosyjska oraz studiów magisterskich w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Ukończyła również Kurs Wczesnej Edukacji Montessori. Jak twierdzi, jest genetycznie skazana na zawód nauczyciela, gdyż cała jej rodzina to pedagodzy. O metodzie Marii Montessori dowiedziała się na zajęciach integracji sensorycznej, podczas których pracowała z dziećmi z zaburzeniami. Wierzy, że tylko przedszkole i praca z maluchami pozwala nauczycielowi osiągnąć pełną satysfakcję z obserwacji jego naturalnego rozwoju.

Katarzyna Chwedoruk