Wsparcie Finansowe

Drodzy Rodzice, Przyjaciele Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie, a także entuzjaści, zwolennicy i fani montessoriańskiego sposobu wychowania i edukacji!

Każdy z Was może zostać mecenasem montessoriańskiej przedszkolnej oświaty w Lubinie. Trwa kampania zbierania funduszy na rozwój naszego przedszkola, a w przyszłości także i szkoły Montessori w naszym mieście. Państwa prezent w postaci przekazanej darowizny w dowolnej kwocie zrobi niebywałą różnicę w edukacji dzieci w przedszkolu. Przez Wasze wsparcie finansowe udoskonalimy i poszerzymy program zajęć dodatkowych, zakupimy nowe montessoriańskie pomoce, wyszkolimy kadrę, która w przyszłości pomoże nam stworzyć kontynuację nauki dla dzieci w wieku 6-9 lat w szkole Montessori.

 Dlaczego uważamy, że warto zainwestować w nasze przedszkole?

1)      Program ten oferuje rzadko spotykany w obecnym systemie oświaty rodzaj połączenia specjalistycznych zajęć, zapewniających solidne podstawy pod przyszłą naukę w szkole z całym cyklem zajęć dodatkowych, tj. jęz. angielskim, włoskim, niemieckim, migowym i in. Dzieci uczą się rozwiązywać problemy, wyrażać siebie przez kreatywne działania, jak również uczą się analitycznego myślenia i rozumowania abstrakcyjnego. Do tego celu służą im pomoce dydaktyczne, które w większości zostały wymyślone ponad 100 lat temu i od tego czasu w ogóle się nie zmieniają! Nasz system pedagogiczny i metodyczny nie podąża za różnego rodzaju modami, nie stara się konkurować z nowoczesnymi technologiami. Jednocześnie jest niezwykle skuteczny, o czym przekonują nas coraz częstsze badania naukowe. Obecnie n owoczesnych technologii dzieci i młodzież mają pod dostatkiem we własnych domach, a wiedzę o świecie, albo nawet o światach będących jedynie projekcją wyobraźni (sic!) potrafią zdobyć jednym kliknięciem komputerowej myszy. Wyjątkowość metody Marii Montessori polega na tym, że takiej wiedzy i umiejętności, a w dodatku za pomocą takich oryginalnych i wyjątkowych pomocy dydaktycznych nie zdobędą nigdzie indziej. Klasa montessoriańska, obojętnie czy to w przedszkolu czy w szkole, zawsze będzie wyspą, na której uczeń może znaleźć coś innego, niż w komputerze, coś ciekawszego, niż w domu, coś niepowtarzalnego.

Zależy nam, by dzieci rozwijały się w otoczeniu urozmaiconych i ciekawych zabaw mających wpływ na ich szeroko pojęty rozwój. Wasze datki umożliwią nam zorganizowanie np. zajęć jogi dla naszych maluszków lub wyposażenie przedszkolnych grup w pomoce dydaktyczne, na jakie do tej pory nie było nas stać – np. w niezwykle specjalistyczne (a co za tym idzie bardzo kosztowne) dzwonki chromatyczne. Dzwonki to wyzwanie na najbliższy czas.

2)      Zadaniem każdego nauczyciela w systemie Montessori jest dokładna obserwacja, a potem analiza zachowania dziecka, co pozwala zgodnie z metodyką montessoriańską pozwala prowadzić indywidualne zajęcia, dostosowane do każdego dziecka jako osobnego podmiotu. Ten rodzaj nauki jest idealny zarówno dla dziecka, jak też dla nauczyciela, bo pozwala osiągnąć najlepsze wyniki. Nasi pracownicy to oddana i wykwalifikowana kadra pedagogiczna, jednak zależy nam na ustawicznym podnoszeniu jej kwalifikacji poprzez szkolenia Montessoriańskie, jak również patrząc w przyszłość wyszkolenia kadry, która już za parę lat przeprowadzi nasze dzieci przez pierwsze lata szkoły podstawowej w duchu Marii Montessori. Wasze datki pozwolą nam też utrzymać słuszne wynagrodzenie dla tych osób, tak by praca dawała im satysfakcję i radość, co znakomicie przenosi się na Wasze dzieci.

Wyróżniają nas dwie cechy. Po pierwsze, jesteśmy zróżnicowaną społecznością i uczymy się od siebie nawzajem różnych doświadczeń życiowych na co dzień. A po drugie, jesteśmy pasjonatami edukacji dzieci. Tworzymy grupę ludzi: nauczycieli, rodziców, dziadków, wolontariuszy, a także byłych rodzin, które pamiętają z wdzięcznością lata jakie ich dzieci spędziły w SPM. Wasze wsparcie to dla nas wiadomość, że doceniacie pracę tej społeczności, że tak jak nam, zależy Wam na tym, by od najmłodszych lat dzieci miały dobre podstawy zachowań społecznych i zamiłowanie do nauki.

Zdobyte fundusze pozwoliłyby na organizowanie przedstawień, dofinansowania wyjazdów na białe i zielone przedszkola oraz wielu innych atrakcji dla członków naszej społeczności. Chcemy się rozwijać z myślą o przyszłych pokoleniach otwartych i radosnych ludzi. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy w jedyny i szczególny sposób.

 Jak wpłacać datki?

Wsparcia finansowego mogą udzielać wszyscy ludzie otwartego serca. Ci którzy mają pociechy w naszych przedszkolach, ich rodziny lub Ci, którzy dopiero za kilka lat przyprowadzą do nas swoje maluszki, osoby prywatne jak i firmy. Mogą to być wpłaty anonimowe lub jawne, a informacje o nich możemy zamieścić na naszej stronie internetowej.

Wpłaty można dokonać na wydzielone konto naszego przedszkola:

06 8669 0001 2031 0314 1474 0002

Jest to specjalne konto, przeznaczone wyłącznie na darowizny.

W styczniu każdego roku kalendarzowego sporządzane jest szczegółowe rozliczenie (roczny raport) za miniony rok, w którym uwzględnione zostają wszystkie wpływy i szczegółowe cele, na jakie są przeznaczane ofiarowane przez Państwa pieniądze. Począwszy od 2013 r. informacja ta będzie upubliczniona na naszej stronie internetowej.

Można inaczej

Organ prowadzący nasze przedszkole, czyli Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 59 w Lubinie posiada status tzw. organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że może przyjmować darowizny w postaci odpisu z rocznego zeznania podatkowego. Wniosek o przekazanie 1 % podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego.

Numer naszego KRS – 0000150212

Dziękuję serdecznie za zrozumienie i wielkoduszność.

Mariusz Lalewicz, dyrektor