Warsztaty teatralne

„Zabawa to praca dziecka, to jego zawód i jego życie.”

Kergomard

Wydawać by się mogło, że przedszkole i teatr nie mają ze sobą nic wspólnego. Nic bardziej mylnego. Już samo wejście dziecka w tajemniczy świat teatru oznacza uświadomienie mu możliwości własnego ciała, a co za tym idzie – nowych sposobów ekspresji.

Każde zadanie aktorskie zmusza ciało do ruchu, który staje się kolejnym, ważnym środkiem komunikowania się małego aktora z otoczeniem.

Teatr w przedszkolu to umiejscowienie swego ciała w przestrzeni, wyodrębnienie się z otaczającego świata, który dziecko odbiera jeszcze ciągle całościowo, to odnajdywanie punktów odniesienia, wewnętrzna dyscyplina i ukierunkowany rozwój.

Teatr to także umiejętność słuchania, odpowiadania, komunikowania się, spontaniczne poznawanie innej osoby – bohatera, któremu trzeba stawić czoło, zrozumieć i polubić w sytuacjach, w których chciałoby się narzucić własne widzenie świata. To umiejętność współdziałania w zespole, rozwijania twórczej wyobraźni. Dzięki zabawom teatralnym dziecko poznaje samego siebie, oswaja się z innymi, nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości.

Wprowadzenie dziecka w świat teatru ma na celu przede wszystkim:

  • przyczynienie się do rozwoju fizycznego i uświadomienie mu własnych możliwości fizycznych i budowy ciała,
  • sprzyjanie rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu,
  • ułatwienie przystosowania społecznego, relacji międzyludzkich, a także eliminowanie egocentryzmu,
  • rozwijanie uczuciowości, wspomaganie dojrzewania i afirmację samego siebie (kształtowanie właściwości własnej i innych).

Pomóżmy zatem dziecku wyrażać siebie w pełni! Próbujmy – marząc i bawiąc się razem – zbudować świat jutra.

Mam nadzieję, że moje zajęcia sprawią, iż świat teatru będzie dla Państwa pociech magiczny i tajemniczy.

Pozdrawiam:

Katarzyna Dudek