Warsztaty teatralne

Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem”

Teatr i dziecko

Dzieci odbierają rzeczywistość jako świat, w którym wszystko jest wymieszane. Patrzą na niego wyłącznie z własnego punktu widzenia. W przeciwieństwie do dorosłych, nie są w stanie wyodrębnić się ze swego otoczenia, a jeśli mówią to wyrażają wyłącznie samych siebie. Zabawy teatralne pomogą mu uświadomić sobie samego siebie, odkrywać, poznawać i przyswajać świat zewnętrzny.

Samo wejście dziecka w tajemniczy świat teatru, oznacza uświadomienie mu możliwości jego  własnego ciała, a co za tym idzie- nowych sposobów ekspresji. Teatr w przedszkolu to umiejscowienie swego ciała w przestrzeni, wyodrębnienie się z otaczającego świata, które małe dziecko odbiera jeszcze ciągle całościowo, to odnajdywanie punktów odniesienia, wewnętrzna dyscyplina i ukierunkowany rozwój. Teatr to także umiejętność słuchania , odpowiadania, komunikowania się, spontaniczne poznawanie innej osoby- bohatera, której trzeba stawić czoło, zrozumieć i polubić go w sytuacjach, w których chciałoby się narzucić własne widzenie świata.

Teatr to zdobywanie umiejętności poruszania się w przestrzeni, współdziałania w zespole, przełamywaniem barier np. nieśmiałości, jak i rozwijania twórczej wyobraźni.

Dzięki zabawom teatralnym z Panią Sową którą mam przyjemność być na zajęciach, dziecko poznaje samego siebie, oswaja się z innymi, nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości, ale przede wszystkim czerpie radość z każdej wspólnej zabawy.

Szeroko pojęta sztuka może mieć fantastyczny wpływ na całościowy rozwój dziecka. Oto niektóre korzyści płynące z wykorzystania sztuki teatralnej w przedszkolu :

  • Rozwój pewności siebie i budowanie poczucia własnej wartości.
  • Badanie własnych emocji-ich przyczyn i sposobów radzenia sobie z nimi.
  • Nauka rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
  • Kształcenie kultury mówienia, rozwoju mowy, poznawanie i wzbogacanie słownictwa związanego z teatrem.
  • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
  • Doskonalenie harmonii ruchów, orientacji i wyobraźni ruchowo przestrzennej.
  • Wyrabianie umiejętności współżycia i pracy w grupie poprzez udział w różnorodnych formach zabaw teatralnych.
  • Pogłębianie więzi ze środowiskiem rodzinnym i społecznym.

Za pomocą wielu zabaw wprowadzam dzieci stopniowo w magię teatru w sposób prosty i konkretny czerpiąc ogromną przyjemność i radość razem z dziećmi.

 

Pani Sowa – Kasia Dudek