Dancing Kids

weronika-03-Kopiowanie1-e1440067224596

„Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce.”

P. Coelho

 

Muzyka i taniec stanowią ważny element przyczyniający się do prawidłowego rozwoju dziecka zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną i koordynację ruchową. Angażując wszystkie nasze zmysły pozwala na zaistnienie zjawiska integracji sensorycznej. Rozwija zdolność ekspresji, poczucie piękna i estetyki, uwrażliwia na piękno oraz kształtuje i pozwala wyrażać emocje.

 

Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci prowadzone są w oparciu o następujące elementy:

- tańce w kręgu,

- tańce integracyjne,

- tradycyjne tańce pochodzące z różnych kultur min: irlandzkie, greckie, izraelskie,

- zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej KLANZA i in.

 

Weronika Słodyńska