Logopedia

SZANOWNI RODZICE!

Dzięki rozumowi i mowie kształtuje się osobowość Waszego dziecka – młodego człowieka. Zadając pytania, poszukując, poznaje ono otaczający świat, uczy się nawiązywać kontakty z rówieśnikami, wyraża swoje uczucia, spostrzeżenia.

 

Towarzysząc mu w tej ciekawej podróży pamiętajcie by:

–  mówić do dziecka dużo lecz powoli i wyraźnie,
–  słuchać go uważnie, zadawać mu pytania,
–  stosować prawidłowe wzorce językowe, budować poprawne wypowiedzi, używać wyrazów istniejących w języku polskim,
–  nie zawstydzać dziecka, nie komentować jego niepoprawnej wymowy.

We wrześniu każdego roku odbywają się w naszym przedszkolu pełne diagnozy logopedyczne obejmujące wymowę poszczególnych głosek, oddech, orientacyjne badanie słuchu, słownictwo czynne i bierne oraz sprawdzenie zgryzu dziecka.

Dzieci zakwalifikowane do terapii logopedycznej uczęszczają raz w tygodniu na 30-minutowe zajęcia, po których utrwalają nabyte umiejętności z rodzicami w domu. Pomaga im w tym zeszyt przynoszony na zajęcia, w którym umieszczamy bieżący materiał, pomoce do ćwiczeń, obrazki.

Dokładna i systematyczna praca, nie tylko z logopedą, ale z najważniejszą w życiu dziecka osobą – RODZICEM jest gwarancją sukcesu.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w zajęciach wraz dzieckiem lub konsultacji dotyczących wykonania poszczególnych ćwiczeń.

Do zobaczenia w przedszkolu
Agata Popiel