Dekalog Rodzica

1.  Obserwuj i wspomagaj dziecko w samodzielnym działaniu. Nigdy nie dotykaj dziecka, jeśli nie zostałeś do tego zaproszony.

2.  Nie mów źle o dziecku, ani w jego obecności, ani pod jego nieobecność.

3. Skup się na wzmacnianiu i rozwijaniu tego, co w dziecku dobre. Doceniaj indywidualne możliwości i osiągnięcia dziecka.

4.  Bądź zawsze aktywny w przygotowywaniu otoczenia. Dbaj o nie stale. Pomóż dziecku nawiązać z nim konstruktywne relacje. Wskaż mu miejsce, gdzie znajdują się materiały rozwojowe i zaprezentuj ich sposób użycia.

5.  Bądź zawsze gotowy, by odpowiedzieć na wezwanie tego dziecka, które cię potrzebuje. Zawsze słuchaj i odpowiadaj.

6. W sytuacjach konfliktowych pokaż dziecku konsekwencje jego działania, by w ten sposób ułatwić mu rozwiązanie problemu.

 7. Szanuj dziecko nawet kiedy popełnia błędy. Chroń wolność każdego dziecka,  jednak zdecydowanie i natychmiast interweniuj tam, gdzie aktywność jednego dziecka ogranicza wolność drugiego.

8. Uszanuj czas kiedy dziecko odpoczywa, obserwuje lub rozmyśla nad tym, co zrobiło bądź zamierza robić. Nigdy nie wzywaj go, ani nie zmuszaj do innych form aktywności.

9. Pomagaj dziecku, które poszukuje aktywności i nie może jej odnaleźć. Bądź niestrudzony w oferowaniu prezentacji tym, którzy odmówili jej wcześniej, we wspieraniu ich na drodze do osiągnięcia tego, czego jeszcze nie potrafią i pokonania własnych niedoskonałości.

10. Zawsze traktuj dziecko z najwyższą kulturą, ofiaruj mu to, co masz najlepszego – w sobie lub do swojej dyspozycji.

 

Rola rodziców we wspomaganiu rozwoju dziecka

Aby proces wychowania przebiegał prawidłowo, również rodzice powinni zachowywać się wobec swojego dziecka w sposób przemyślany, troszcząc się o jego dobro. Przedszkole spełni swoje zadanie jeśli będzie przedłużeniem środowiska rodzinnego. W nowym otoczeniu należy stworzyć dziecku atmosferę i stosować te same metody wychowawcze, co w domu. Dlatego tak ważna jest współpraca między nauczycielem i rodzicami, a więź przedszkola montessoriańskiego z rodzicami traktuje się jako podstawę jego istnienia.

Dorosły (rodzic i nauczyciel) powinien przejąć rolę doradcy i pomocnika. Maria Montessori wychodzi z założenia, że samodzielność prowadzi do dyscypliny i posłuszeństwa. Do najważniejszych zadań rodziców i wychowawców należą: bezwarunkowe uznawanie godności dziecka i wiara w jego własne zdolności rozwojowe, co wymaga od nas wiele cierpliwości oraz utrwalenie umiejętności zdobytych przez dziecko w przedszkolu.

Wszystkim, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat pedagogiki Marii Montessori polecamy kilka książek. Za szczególnie interesujące, a dostępne na polskim rynku wydawniczym uważamy trzy pozycje:

„Zrozumieć Montessori” Małgorzata Miksza,

„Naucz mnie samodzielności”  Maja Pitanic oraz

„Domy dziecięce” autorstwa samej Marii Montessori.