Język Migowy

Język migowy to umowne gesty, które pomagają porozumieć się ludziom z niedosłuchem oraz osobom słyszącym z ludźmi z niedosłuchem. Ucząc dzieci słyszące języka migowego sprawiamy, iż wokół nas zanikają bariery, które są podstawową przyczyną braku tolerancji. Idąc wraz z metodą Montessori, która przekazuje wartości ku pokojowi na świecie, ważne jest to, by zmniejszać poziom nietolerancji i doprowadzić do tego, by dzieci chciały tworzyć świat bez barier.

 

Zajęcia z języka migowego mają na celu:

 • poszerzenie świadomości językowej ucznia,

 • nabywanie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności potrzebnych w nauce szkolnej i w codziennym życiu, takich jak:

 • sprawność rąk i palców,

 • dobra koordynacja wzrokowo- ruchowa,

 • spostrzegawczość,

 • wyobraźnia przestrzenna,

 • świadomość ciała i przestrzeni,

 • umiejętność koncentracji uwagi,

 • pamięć wzrokowa i ruchowa,

 • umiejętność naśladowania,

 • zdolność kojarzenia.

Zajęcia ponadto:

 • wspomagają rozwój intelektualny dziecka,

 • rozwijają kreatywność,

 • kształtują zdolności konwersacji,

 • wspomagają rozwój kompetencji społecznych,

 • uczą tolerancji i otwartości w stosunku do ludzi niepełnosprawnych,

 • rozwijają umiejętność logicznego myślenia oraz umysłową elastyczność.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi:

 • ćwiczenia praktyczne,

 • gry, zabawy ruchowe i psychologiczne,

 • zabawy muzyczno – ruchowe, w tym śpiewanie piosenek,

 • rysowanie,

 • scenki i przedstawienia pantomimiczne i z wykorzystaniem języka migowego,

 • scenki sytuacyjne,

 • ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające,

 • pokaz i prezentacja,

 • rozmowa.

Ze swojej strony dokładam wszelkich starań, by Państwa dzieci w przyszłości nie bały się osób niepełnosprawnych i w pełni je akceptowały. Wszystkich Rodziców zapraszam do wspólnej zabawy z dzieckiem – niech to Ono stanie się Waszym nauczycielem języka migowego.

Ewa Pater