Język Migowy

Zajęcia prowadzi p. Ewa Pater. Obecnie są zawieszone do czasu powrotu nauczycielki z urlopu macierzyńskiego.