Język Angielski

Drodzy rodzice!

„Znać obcy język to jak posiadać drugą duszę.”

Karol Wielki

Drodzy Rodzice,

O tym, że warto uczyć się języków obcych oraz jak ważna jest ich znajomość we współczesnym świecie nie trzeba już nikomu przypominać. Multilingwizm, czyli znajomość wielu języków jest jedną z bardziej pożądanych umiejętności we współczesnym świecie, zarówno w sferze edukacyjnej, zawodowej, jak i prywatnej. Przyswojenie drugiego języka (a także każdego kolejnego) jest doskonałą drogą do poszerzania swoich horyzontów i wszechstronnego rozwoju.

Weronika Słodyńska

 Język angielski w grupie Złotej nauczany jest metodą immersji. Codziennie rano odbywają się półgodzinne zajęcia na kręgu, kiedy to realizowany jest roczny program dydaktyczny. Następnie, podczas pracy własnej, nauczyciel używa języka angielskiego w kontaktach z dzieckiem. Zajęcia w grupie Niebieskiej, gdzie dzieci mają immersję językową niemiecką, odbywają się trzy razy w tygodniu.

Zagadnienia realizowane na zajęciach językowych w roku przedszkolnym 2017/2018:

(w przygotowaniu)

 

Katarzyna Chwedoruk (Kopiowanie)Szanowni rodzice!

Do 14 listopada br. w grupie Zielonej jęz. angielskiego naucza pani Katarzyna Chwedoruk. Zajęcia odbywają się każdego dnia rano w godz. 8.00-8.30. 15 listopada po urlopie macierzyńskim do pracy powraca pani Katarzyna Dudek, która będzie w tej grupie prowadziła jęz. angielski oraz immersję językową.