Język Angielski

Drodzy rodzice!

„Znać obcy język to jak posiadać drugą duszę.”

Karol Wielki

Drodzy Rodzice,

O tym, że warto uczyć się języków obcych oraz jak ważna jest ich znajomość we współczesnym świecie nie trzeba już nikomu przypominać. Multilingwizm, czyli znajomość wielu języków jest jedną z bardziej pożądanych umiejętności we współczesnym świecie, zarówno w sferze edukacyjnej, zawodowej, jak i prywatnej. Przyswojenie drugiego języka (a także każdego kolejnego) jest doskonałą drogą do poszerzania swoich horyzontów i wszechstronnego rozwoju.

Język angielski w grupie Złotej nauczany jest metodą immersji. Codziennie rano odbywają się półgodzinne zajęcia na kręgu, kiedy to realizowany jest roczny program dydaktyczny. Następnie, podczas pracy własnej, nauczyciel używa języka angielskiego w kontaktach z dzieckiem. Zajęcia w grupie Niebieskiej, gdzie dzieci mają immersję językową niemiecką, odbywają się trzy razy w tygodniu.

Weronika Słodyńska