Język Angielski

Drodzy rodzice!

„Znać obcy język to jak posiadać drugą duszę.”

Karol Wielki

Drodzy Rodzice,

O tym, że warto uczyć się języków obcych oraz jak ważna jest ich znajomość we współczesnym świecie nie trzeba już nikomu przypominać. Multilingwizm, czyli znajomość wielu języków jest jedną z bardziej pożądanych umiejętności we współczesnym świecie, zarówno w sferze edukacyjnej, zawodowej, jak i prywatnej. Przyswojenie drugiego języka (a także każdego kolejnego) jest doskonałą drogą do poszerzania swoich horyzontów i wszechstronnego rozwoju.

Język angielski w grupie Złotej i Zielonej nauczany jest metodą immersji. Codziennie rano odbywają się półgodzinne zajęcia na kręgu, kiedy to realizowany jest roczny program dydaktyczny. Następnie, podczas trwającej nieprzerwanie codziennej pracy własnej, nauczyciel używa języka angielskiego w kontaktach z dzieckiem. Zajęcia w grupie Niebieskiej, gdzie dzieci mają immersję językową niemiecką, odbywają się trzy razy w tygodniu według metodyki klasycznej.

mgr Weronika Słodyńska i mgr Katarzyna Dudek