Język Angielski

Drodzy rodzice!

„Znać obcy język to jak posiadać drugą duszę.”

Karol Wielki

Drodzy Rodzice,

O tym, że warto uczyć się języków obcych oraz jak ważna jest ich znajomość we współczesnym świecie nie trzeba już nikomu przypominać. Multilingwizm, czyli znajomość wielu języków jest jedną z bardziej pożądanych umiejętności we współczesnym świecie, zarówno w sferze edukacyjnej, zawodowej, jak i prywatnej. Przyswojenie drugiego języka (a także każdego kolejnego) jest doskonałą drogą do poszerzania swoich horyzontów i wszechstronnego rozwoju.

Weronika Słodyńska

 

Język angielski w grupie złotej nauczany jest metodą immersji, w grupach zielonej i niebieskiej zajęcia językowe odbywają się trzy razy w tygodniu.

Zagadnienia realizowane na zajęciach językowych w roku przedszkolnym 2015/2016

- kalendarz: miesiące, dni tygodnia, pory roku;

- pogoda;

- święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc;

- ubiór;

- warzywa, owoce;

- zmysły;

- zawody;

- kolory;

- środki transportu i podróże;

- mój dom;

- antonimy;

- określanie położenia w przestrzeni (nad, pod, obok, za)