Rozkład dnia

6.00 – 8.30  Schodzenie się dzieci w przedszkolu, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane rozmowy planowane i sytuacyjne, praca wyrównawcza i stymulacyjna.

8.30 – Śniadanie.

8.3o – 11.30 Praca własna z przedmiotów: sensoryka, życie codzienne, język, matematyka, wychowanie kosmiczne. Dziecko ma swobodę wyboru materiału, z którym chce pracować. Nauczyciel obserwuje dzieci i prowadzi lekcje indywidualne.

11.30 – 12.30 Obiad.

12.30 – 13.00 Krąg, lekcja ciszy.

13.00 – 13.50 Spacer (w zależności od pogody).

13.50 – 14.00 Podwieczorek.

14.00 – 16.30 Zajęcia dodatkowe na rok szkolny 2017/2018: jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. migowy (do 14 listopada 2017 r.), logopedia, arteterapia, shen tao, zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, robotyka i wczesne programowanie, dancing kids, ćwiczenia ogólnorozwojowe i korekcyjne (gimnastyka), warsztaty teatralne (od 15 listopada 2017 r.). Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się od września do czerwca.

15.30 – 17.00 Kolacja, zajęcia relaksacyjne, gry, zabawy, praca własna. Rozchodzenie się dzieci do domu.

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH
GRUPA PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ZIELONA

 14.00-14.30

jęz. niemiecki

 14.00-14.20

jęz. migowy

14.40-15.00

arteterapia

 14.00-14.30

gimnastyka

15.00-15.30

robotyka

 14.00-14.20

Shen tao

14.30-15.00

jęz. niemiecki

15.50-16.20

Dancing Kids

 14.00-14.30

jęz. niemiecki

NIEBIESKA

 14.00-14.30

jęz. angielski

 14.20-14.40

arteterapia

14.40-15.00

jęz. migowy

 14.00-14.30

jęz. angielski

14.30-15.00

gimnastyka

16.00-16.30

robotyka

 14.20-14.40

Shen tao

14.50-15.20

Dancing Kids

 14.00-14.30

jęz. angielski

ZŁOTA

 14.30-15.00

jęz. niemiecki

 14.00-14.20

arteterapia

14.20-14.40

jęz. migowy

 15.00-15.30

gimnastyka

15.30-16.00

robotyka

 14.00-14.30

jęz niemiecki

14.40-15.00

Shen tao

15.20-15.50

Dancing Kids

 14.30-15.00

jęz. niemiecki

Zajęcia logopedyczne odbywają się indywidualnie w terminach ustalonych przez logopedę, w zależności od potrzeb konkretnego dziecka. Zajęcia metodą Weroniki Sherborne odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach 16.30 – 17.15 na sali gimnastycznej. Prowadząca za każdym razem podaje termin zajęć na tablicy ogłoszeń. Zajęcia z robotyki przewidziane są dla dzieci w wieku 5+. Zajęcia z jęz. angielskiego w Gr. Złotej odbywają się codziennie w godz. 8.00-8.30 (zajęcia na kręgu) oraz w godz. 8.30-11.30 na zasadach immersji bilingualnej. Zajęcia z jęz. angielskiego w Gr. Zielonej odbywają się codziennie w godz. 8.00-8.30 (zajęcia na kręgu) oraz (od 15 listopada 2017 r.) w godz. 8.30-11.30 na zasadach immersji bilingualnej. Zajęcia z jęz. niemieckiego w Gr. Niebieskiej odbywają się codziennie w godz. 8.00-8.30 (krąg) oraz w godz. 8.30-11.30 na zasadach immersji bilingualnej.